Certyfikowane motopompy przewoźne do wody zanieczyszczonej 4500-11 000 l/min. możliwe do dostaw w 2022 roku

Jedną z ważnych grup naszych odbiorców, są jednostki straży pożarnych. Produktami, które adresujemy do nich, oprócz pomp zatapialnych, są motopompy przewoźne do wody zanieczyszczonej (tzw. pompy powodziowe),  które posiadają konieczne dla nich świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB. Motopompy przewoźne do wody zanieczyszczonej w zakresie W 2022 roku, jesteśmy w stanie realizować dostawy certyfikowanych pomp jak niżej Agregat…

przewozne pompy powodziowe

Przewoźne pompy powodziowe 550m3/godz

23-24 października  2013r. zrealizowaliśmy dostawę 5 pomp powodziowych dla Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach. Agregaty pompowe o maksymalnej wydajności 550m3/godz napędzane silnikami wysokoprężnymi Iveco, oparte o pompy samozasysające Viesse Pompe Robusta RB831, zamontowane na przyczepach firmy Wiola.