Bypassy ściekowe

Bypassy ściekowe

Bypassy ściekowe, bypassy kanalizacji – specyfika i dobór pomp, agregatów pompowych, armatury, metody instalacji. W zadaniach związanych z renowacją, przebudową, remontem, rozbudową linii kanalizacyjnych, obiektów na oczyszczalniach, pompowni często występuje konieczność zapewnienia tymczasowego obejścia – transferu ścieków tzw. „bypassu”