Klaudia sp. z o.o. w akcji „ratowania Wisły” – bezprecedensowy awaryjny bypass ścieków do oczyszczalni „Czajka” w Warszawie – 11000 m3/godz.

  27 sierpnia nastąpiło uszkodzenie kolektora ściekowego doprowadzającego ścieki do oczyszczalni „Czajka” w Warszawie. W wyniku uszkodzenia, znaczna ilość ścieków musiała być kierowana do Wisły (średnio 3-3.5m3/s). Premier RP powołał sztab kryzysowy, aby możliwie w szybkim czasie znaleźć rozwiązanie problemu i ograniczyć wpływanie ścieków do Wisły.  Organizacją przedsięwzięcia zajęły się Wody Polskie i współpracujące z…