Bypassy ściekowe

Bypassy ściekowe

Bypassy ściekowe, bypassy kanalizacji – specyfika i dobór pomp, agregatów pompowych, armatury, metody instalacji. W zadaniach związanych z renowacją, przebudową, remontem, rozbudową linii kanalizacyjnych, obiektów na oczyszczalniach, pompowni często występuje konieczność zapewnienia tymczasowego obejścia – transferu ścieków tzw. „bypassu”

Wirnik pomp ściekowych Flygt N

Technologia Flygt Adaptive N

Technologia Flygt Adaptive N w pompach zatapialnych do ścieków Technologia Adaptive N jest rozwinięciem technologii N – specjalnej konstrukcji wirnika, rozwiązania umożliwiającego samooczyszczanie pomp. Technologia Flygt N umożliwia dostosowanie hydrauliki pompowej do indywidualnych wymagań. Dostępne są wersje z utwardzonego żeliwa (przeznaczona do typowych zastosowań w oczyszczaniu ścieków), Hard Iron (Iron do aplikacji wywołujących ścieranie oraz…