Suchostojące pompy elektryczne do bypassów ścieków surowych

Mocnym punktem rozwijanej w ostatnich latach oferty Klaudia sp.  z o.o., popularnej szczególnie wśród klientów zainteresowanych usługami wynajmu pomp, są elektryczne pompy do bypassów ściekowych W tym zakresie nasza firma proponuje zarówno agregaty pompowe spalinowe, jak i elektryczne pompy zatapialne oraz elektryczne pompy suchostojące ze wspomaganiem próżnowym W przypadku, jeśli możliwe jest takie zaprojektowanie instalacji…

Klaudia sp. z o.o. w akcji „ratowania Wisły” – bezprecedensowy awaryjny bypass ścieków do oczyszczalni „Czajka” w Warszawie – 11000 m3/godz.

  27 sierpnia nastąpiło uszkodzenie kolektora ściekowego doprowadzającego ścieki do oczyszczalni „Czajka” w Warszawie. W wyniku uszkodzenia, znaczna ilość ścieków musiała być kierowana do Wisły (średnio 3-3.5m3/s). Premier RP powołał sztab kryzysowy, aby możliwie w szybkim czasie znaleźć rozwiązanie problemu i ograniczyć wpływanie ścieków do Wisły.  Organizacją przedsięwzięcia zajęły się Wody Polskie i współpracujące z…

Bypassy ściekowe

Bypassy ściekowe

Bypassy ściekowe, bypassy kanalizacji – specyfika i dobór pomp, agregatów pompowych, armatury, metody instalacji. W zadaniach związanych z renowacją, przebudową, remontem, rozbudową linii kanalizacyjnych, obiektów na oczyszczalniach, pompowni często występuje konieczność zapewnienia tymczasowego obejścia – transferu ścieków tzw. „bypassu”

Wirnik pomp ściekowych Flygt N

Technologia Flygt Adaptive N

Technologia Flygt Adaptive N w pompach zatapialnych do ścieków Technologia Adaptive N jest rozwinięciem technologii N – specjalnej konstrukcji wirnika, rozwiązania umożliwiającego samooczyszczanie pomp. Technologia Flygt N umożliwia dostosowanie hydrauliki pompowej do indywidualnych wymagań. Dostępne są wersje z utwardzonego żeliwa (przeznaczona do typowych zastosowań w oczyszczaniu ścieków), Hard Iron (Iron do aplikacji wywołujących ścieranie oraz…